TRANG THIẾT BỊ PCCC TẠI CHỖ

THIẾT BỊ HỆ THỐNG PCCC VÁCH TƯỜNG

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG

thông tin liên hệ
P.KINH DOANH
TRƯỞNG PHÒNG
094.77.19.082 - 0978.938.358

Ông TRẦN VĂN HOÀNG
P. GIÁM ĐỐC
0908 223 255 - 0888 179 114

THIẾT BỊ PCCC THÔNG DỤNG

Bình chữa cháy Bột ABC 1.0kg_Model: YAM-1V II (Dùng cho xe hơi)
Bình chữa cháy Bột ABC 1.0kg_Model: YAM-1V II (Dùng cho...
Bình chữa cháy Bột ABC 4.0kg (Model: YA - 4V II)
Bình chữa cháy Bột ABC 4.0kg (Model: YA - 4V II)
Bình chữa cháy Bột ABC 4.5kg_MODEL: YAM-4VD II (Dùng cho xe hơi)
Bình chữa cháy Bột ABC 4.5kg_MODEL: YAM-4VD II (Dùng ch...
Bình chữa cháy Bột ABC 6.8kg (Model: YA - 6VD II)
Bình chữa cháy Bột ABC 6.8kg (Model: YA - 6VD II)
Bình chữa cháy Bột ABC 8.0kg (Model: YA - 8V II)
Bình chữa cháy Bột ABC 8.0kg (Model: YA - 8V II)
Bình chữa cháy Bột ABC 20.0kg (Model: YA - 20V II)_Xe Đẩy
Bình chữa cháy Bột ABC 20.0kg (Model: YA - 20V II)_Xe Đ...
Bình chữa cháy KHÍ CO2 3.2kg (Model YVC-7)
Bình chữa cháy KHÍ CO2 3.2kg (Model YVC-7)
Bình chữa cháy KHÍ CO2  4.6kg (Model YVC-10 II)
Bình chữa cháy KHÍ CO2 4.6kg (Model YVC-10 II)
Bình Chữa Cháy dùng cho đám cháy Kim Loại/NEO METAL GUARD
Bình Chữa Cháy dùng cho đám cháy Kim Loại/NEO METAL GUA...

THIẾT BỊ HỆ THỐNG PCCC VÁCH TƯỜNG

Van góc chữa cháy TOMOKEN
Van góc chữa cháy TOMOKEN
HỌNG Y CHỮA CHÁY TMK
HỌNG Y CHỮA CHÁY TMK
Vòi chữa cháy
Vòi chữa cháy
Vòi chữa cháy
Vòi chữa cháy
Van chữa cháy
Van chữa cháy
Lăng phun chữa cháy
Lăng phun chữa cháy
Lăng phun chữa cháy
Lăng phun chữa cháy
Lăng phun chữa cháy
Lăng phun chữa cháy

https://goo.gl/maps/BGUHQ5gw5mkGPQKS8